Rezervoari za vodu – plastični rezervoar za vodu

jednostavni za transport i manipulaciju. Mogu da se ukopaju u zemlju, a zbog temperaturne stabilnosti tj otpornosti, rezervoari su postojani na temperaturama od -30⁰C do +60⁰C. Ukoliko se postavljaju na površinu zemlje, bitno je da je u pitanju ravna površina kako ne bi došlo do oštećenja rezervoara. Rade se od polietilena visoke gustine. Plastični rezervoari za vodu su hemijski inertni,  svojim sastavom ne utiče na kvalitet vode, ne resorbuju i ne odaju mirise i ukuse.  Tačnije ne vrše nikakvu razmenu supstanci sa vodom.

Rezervoari za vodu – podela:

1. Vertikalni nadzemni rezervoari

Prvenstvena namena je nadzemna ugradnja odnosno ugradnja na površinu. Vertikalni rezervoari u cilju uštede u prostoru se mogu ukopati u zemlju s tim da je maksimalna zapremina vertikalnih rezervoara koji mogu da se ukopaju do 5 000l

2. Horizontalni ukopavajući rezervoari – cisterne

Horizontalni rezervoari se koriste za ukopavanje u zemlju, ukoliko idu na površinu tj ukoliko su nadzemni potrebno je ugraditi držače tj lege kako bi rezervoar bio fiksiran.

Rezervoari za vodu
Horizontalne rezervoare – cisterne možemo podeliti na:

1. Horizontalne ukopavajuće cisterne za vodu u koju se skladišti voda sa izvora.

2. Horizontalne nadzemne cisterna za vodu sa legama na pokretnoj prikolici za transport vode .

Ljudi vodu za svoje potrebe crpe iz više izvora a to su: voda ispod zemlje – bunarska, iz jezera, reka. Zatim ih cevima trasportuju do svojih domova, stanova, obradivih površina-useva, voćnjaka u zavisnosti od potrebe. U slučaju kada je potrebno vodu transportovati od izvora do svog doma ili obradive površine koju treba navodnjavati mogu se koristiti cisterne za vodu. Unutar cisterne koja se nalazi na prikolici u zavisnosti od veličine same cisterne postavljaju se pregradne komore kako bi se povećala izdržljivost i sigurnost prilikom transporta.

Rezervoari za vodu – dokumentacija

Firma Joma plast poseduje sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti materijala da je bezbedno skladištenje vode za piće u rezervoar i atest varioca za radnike koji vrše varenje plastike. Pored ovoga naša firma može da Vam priloži i statički proračun za svaku vrstu rezervoara za vodu ili nekog drugog fluida koji se skladišti u rezervoarima.

Plasticni-rezervoari-za-vodu
Dimenzije rezervoara

Standardne dimenzije vertikalnih rezervoara – rezervoari za vodu:

Zapremina( l ) Prečnik(D) Visina(H)
250 Ø600 900
500 Ø800 1000
1000 Ø1000 1300
1500 Ø1200 1330
2000 Ø1300 1510
2500 Ø1600 1250
3000 Ø1600 1500
4000 Ø1600 2000
5000 Ø1600 2500
5000 Ø2000 1600
6000 Ø1600 1600
7000 Ø2000 2250
8000 Ø2400 1770
9000 Ø2400 2000
10000 Ø2400 2200
15000 Ø2400 3350
15000 Ø3000 2120
20000 Ø2400 4430
20000 Ø3000 2830
25000 Ø2400 5540
25000 Ø3000 3600
30000 Ø3000 4250
40000 Ø3000 5660
5000 Ø3000 7080

Standardne dimenzije horizontalnih rezervoara – cisterni za vodu

Zapremina( l ) Prečnik(D) Visina(H)
500 Ø800 1000
1000 Ø1000 1270
1500 Ø1000 1900
2000 Ø1000 2540
3000 Ø1200 2670
4000 Ø1300 3030
5000 Ø1300 3780
6000 Ø1600 3000
7000 Ø1600 3500
8000 Ø1600 4000
9000 Ø1600 4500
10000 Ø1600 5000
15000 Ø1600 7500
15000 Ø2000 4770
20000 Ø1600 10000
20000 Ø2000 6400
25000 Ø2000 8200
25000 Ø2400 5600
30000 Ø2000 9550
40000 Ø2000 12800
40000 Ø2400 8800
50000 Ø2400 11100
60000 Ø2400 13000
80000 Ø2400 17900
100000 Ø2400 22300
100000 Ø3000 14200

Oprema

Na rezervoare se standardno ugrađuju revizioni otvor i priključci prema zahtevu kupca, priključci su standardno sa unutrašnjim navojem a mogu biti i prirubnički. Pored ovoga na rezervoare je moguće ugraditi i dodatnu opremu: nivokaz, merdevine sa spoljašnje strane, penjalice sa unutrašnje strane za ulazak u rezervoar, stope, uške za prenošenje rezervoara, ventil, plovak, postolje za pumpu…

Demi voda

Čistu pijaću vodu bez aditiva i veće količine minerala ili drugih supstanci poput humusa retko možemo naći u našoj svakodnevnici. Kada se voda prikuplja iz reka, njen izgled može biti mutniji, pogotovo u periodu kada dolazi do otapanja snega ili prilikom obilnih padavina. Pre upotrebe ovakvu vodu treba izbistriti i dezinfikovati hemijskim procesima kako bi mogla da se koristi bez posledica po zdravlje. Naši rezervoari pored primene u procesima prečišćavanja i skladištenja čiste vode služe i za skladištenje demineralozovane (demi) vode – rezervoari za demi vodu. Destilovana voda je voda nastala u hemijskim procesima za potrebe laboratorija i u industrijskim procesima. Prilikom izrade rezervoara za pijaću vodu, moraju biti primenjene posebne higijenske mere.

Destilovana voda je voda nastala u hemijskim procesima za potrebe laboratorija i u industrijskim procesima. Prilikom izrade rezervoara za pijaću vodu, moraju biti primenjene posebne higijenske mere.

Rezervoari za vodu

Slični proizvodi:

2021-04-16T09:32:22+01:00
Go to Top