Plastične kace sa vodenim dihtungom

Vrhunski kvalitet rakije je moguće dobiti jedino iz voća koje je u datom trenutku u fazi pune zrelosti. Tada je sadržaj šećera na maksimumu i poseduje specifičnu aromu koja je važna za rakiju. Pored kvalitetnog voća za rakiju ili vina potrebna je i kvalitetna posuda u koju će se skladištiti voće. U odnosu na klasične kace, kace sa vodenim dihtungom – zaptivanjem predstavljaju poboljšanu verziju jer se sa njima postiže brža i bolja fermentacija voća uz veću iskorišnjenost komine.

Kace sa vodenim dihtungom – princip rada

– se koriste za fermentaciju voća i povrća. Najčešća primena ovih kaca je za fermentaciju grožđa u procesu dobijanja vina ili šljiva za dobijanje rakije. Pojas – kanal koji se nalazi na vrhu kace sa spoljašnje strane služi za sipanje vode. Poklopac se postavlja na kacu tako da uranja u vodu i deluje kao dihtung. Na ovakav način se hermetčki zatvora kaca i pospešuje se proces fermentacije voća. Na vrhu poklopca se postavlja nepovratni ventil. Prilikom procesa fermentacija tj vrenja sva isparenja koja se stvaraju isparavaju kroz klapnu ventila iz kace. Takođe pošto je ventil sa klapnom sprečava se dodir mušaraca i ostalih insekata sa kominom.

Plastične kace imaju osobine da su:
  • SANITARNO BEZBEDNE ZA SKLADIŠTENJE VOĆA I PIJAĆE VODE
  • LAGANE I JEDNOSTAVNE ZA KORIŠĆENJE
  • DUG PERIOD UPOTREBE
  • OTPORNE NA EKSTREMNE VREMENSKE(TEMPERATURNE) RAZLIKE
  • OTPORNE NA RAZNE VRSTE ŠTETNIH HEMIKALIJA
  • JEDNOSTAVNE ZA ČIŠĆENJE NAKON UPOTREBE

Standardna izrada plastične kace sa vodenim dihtungom se vrši u zapreminama od 500 do 10 000 litara, a po želji kupaca moguća je izrada plastičnih kaca i većih zapremina. Materijal koji se koristi je otporan na sunčevo zračenje (UV stabilizovan), ne odaje i ne prima miris supstanci koje se u njima nalaze, a postojan na temperaturama od -30cº do +60cº. Na kace sa vodenim dihtungom je moguće postaviti izlazni priključak – slavinu za pražnjenje, ručke za poklopac ukoliko je potreban kao i sve ostale priključke koji su potrebni po zahtevu kupca.

Zapremina( l ) Prečnik(D) Visina(H)
250 Ø600 900
500 Ø800 1000
1000 Ø1000 1270
1500 Ø1200 1330
2000 Ø1300 1510
2500 Ø1600 1250
3000 Ø1600 1500
4000 Ø1600 2000
5000 Ø1600 2500
10000 Ø2400 2220
Firma Joma plast proizvodi i sledeće proizvode koje možete pogledati ovde:

Pored kaca sa vodenim dihtungom u našoj ponudi možete pogledati i rezervoare za skladištenje vina.

Slični proizvodi:

2021-05-04T07:30:24+01:00
Go to Top