Potreba za prečišćavanjem vode se javlja u područjima gde dolazi do začepljenja kanalizacije. Naročito u slučaju pojave vode koja je masna ili zaprljana odnosno ukoliko u sebi sadrži ostatke biljnog ili životinjskog porekla. Prilikom proticanja kroz kanalizaciju dolazi do zapušavanja usled lepljenja masnoće na zidove mreže što može dovesti do problema. Separatori masti i ulja se postavljaju između mesta ulaska zaprljane vode (od kuhinje) u kanalizaciju i mesta gde se prečišćena voda uliva u kanalizacionu mrežu. Ovde treba obratiti pažnju da separator bude postavljen na optimalnu udaljenost od ulaza zaprljane vode u sistem. Na ovaj način postižu se bolji rezultati separacije, kroz smanjenje temperature zaprljane vode.

Podela separatora:

Prvenstveno mogu biti u vertikalnoj i horizontalnoj formi u zavisnosti da li se postavljaju na površinu ili se ukopavaju u zemlju.

Gravitacioni separatori

– separatori masti i ulja rade na principu razlike specifičnih težina između vode i ulja. Separator masti i ulja je dvokomorni sistem. Prva komora služi za smirivanje vode i za taloženje mulja – peska, prljavstine, ostataka na dnu. U drugoj separacionoj komori vrši se odvajanje masti i ulja od vode usled različitih specifičnih gustina.

Gravitacioni separator masti i ulja

Separatori masti i ulja sa koalescentnim filterom

Takođe imaju dve komore, od kojih prva služi za taloženje mulja i smirivanje vode. Separacija ulja može se učiniti efikasnijom uz proces koalescencije tj spajanjem malih i sitnih kapi ulja u veće kapi. Koalescentni filter je integrisan u sklopu separatora i postavljen je između komora. Funkcija filtera je da vrši separaciju finijih i teže odvojivih čestica ulja iz otpadne vode.

Separator sa koalescentnim filterom

Finije čestice zaostaju u koalescentnom filteru gde se spajaju sa drugima i tako čine veće/teže kapljice. Zatim se odvajaju od vode i penju na površinu separatora. Uloga koalescentnog filtera je da prilikom proticanja zaprljane vode između komora skuplja manje kapi lakih tečnosti, vrši međusobno povezivanje i zbog niže specifične mase od vode putem gravitacije podiže ih na površinu. Na izlazu iz separatora koncentracija ulja koja se dobija je manja od 5mg/l.

separatori masti i ulja sa koalescentnim filterom

Separatori ulja sa biološkim sunđerom

Biološki sunđer je smešten u komori gde dolazi voda nakon prolaska kroz koalescentni filter. Postavlja se na izlaznu cev tako da sprečava prolazak masti i ulja u recipijent. Biološki sunđer tj filter je izrađen od vlakana koja omogućavaju prolazak vode efektom upijanja, dok ulje i masti zadržava u komori separatora. Na ovaj način postiže se koncentracija ulja na izlazku iz separatora između 0,2 mg/l i 0,5mg/l.

Separator masti i ulja sa koalecentnim filterom i biološkim sunđerom

Karakteristike separatora

Separatori masti i ulja se izrađuju i proizvode prema evropskoj normi EN858-1 i EN858-2, a materijal za izradu je PEHD. Struktura materijala je takva da nema ograničen vremenski period trajanja tj ista je i posle dužeg vremenskog perioda eksploatacije(preko 30godina). Polietilen visoke gustine odlikuje mala težina tako da su manipulacija i montaža jednostavni. U strukturi materijala se nalazi UV stabilizator tako da su separatori otporni na uticaj Sunčeve svetlosti.

Separatori masti i ulja

Separatori masti i ulja

Da bi se odredila optimalna zapremina i bolja učinkovitost separatora potrebno je voditi računa o sledećim faktorima koji utiču na efikasnost:
 • količina zaprljane vode koja se uliva u separator(l/s)
 • vrsta i gustina masti ili ulja koja se uliva
 • periodični ili kontinualni priliv otpadne vode
 • prisutnost drugih supstanci u zaprljanoj vodi (pesak,deterdzenti)
 • vrsta separatora i deo za taloženje
Ukoliko ovi faktori nisu poznati možete iskoristiti datu tabelu kako biste orijentaciono utvrdili zapreminu separatora
Oznaka Broj jela Protok(l/s) Veličina – zapremina (l)
JPSM0.5 1 – 50 0.5 500
JPSM1 50 – 100 1 1000
JPSM2 100 – 200 2 1500
JPSM4 200 – 400 4 2000
JPSM8 400 – 800 8 4000
JPSM10 800 – 1000 10 5000
JPSM15 1000 – 1600 15 6000

Masti i ulja se moraju periodično prazniti iz separatora putem revizionog otvora Ø600. Njihovo odlaganje vrši se u specijalno namenjenim posudama za skupljanje masti i ulja. Voda koja je prečišćenja odlazi iz separatora putem izlazne cevi koja je uronjena u komoru. Nakon čišćenja separatora za normalan rad neophodno je separator napuniti sa vodom do kote izlazne cevi.

Stavljanje separatora masti i ulja u funkciju
 1. Unutrašnjost separatora je potrebno očistiti od eventualne prljavštine
 2. Prilikom redovnog servisiranja potrebno je očistiti i dno prvog dela separatora gde se nalazi najveća koncentracija čvrstih materija težih od vode
 3. Proveriti i po potrebi očistiti koalescenti filter koji je smešten između komora
 4. Separator se prilikom stavljanja u rad mora napuniti čistom vodom kako bi mogao optimalno da radi
 5. Nakon čišćenja separatora potrebno je ponoviti predhodno navedene tačke
Čišćenje separatora
 • Masti i ulja se zadržavaju u rezervoaru
 • Firma koja je ovlašćena za čišćenje separatora vrši ispumpavanje vode pomoću revizionog otvora
 • Prilikom instalacije separatora masti i ulja potrebno je voditi računa da je pozicija separatora pristupačna kako za fizička lica tj radnika tako i za vozila.
 • Otpadnu vodu dobijenu iz separatora nije dozvoljeno ispuštati u zemljište,reke,jame…
 • Pre stavljanja separatora u upotrebu potrebno je unutrašnjost separatora očistiti tj oprati od eventualne prljavštine
 • Prilikom redovnog servisiranja potrebno je očistiti i prvi deo separatora gde je nalazi najveća koncentracija nečistoća
 • Proveriti i eventualno ako ima potrebe očistiti koalescenti filter koji je smešten između komora
 • Ukoliko je nivo vode,masti i ulja dostigao najvišu kotu izlazne cevi(na kojoj se nalazi biološki sunđer) to znači da je biološki filter začepljen i da sistem ne radi efikasno. U tom slucaju je potrebno isprazniti separator i skinuti ceo sklop skine sa izlazne cevi. Po pranju filtera mlazom vode, isti vratiti na mesto.
 • Ukoliko je separator ispražnjen zbog radova ali u upotrebi,neophodno je da dva radnika međusobno vodeći računa jedan o drugom koja su u vizuelnom kontaktu obave radove
 • Po završetku radova ili pražnjenja rezervoara, poklopac se vraća na svoje mesto i osigurava ulaz u revizioni šaht.