Rezervoari za H2S04 – sumpornu kiselinu

Rezervoari za H2SO4 Sumporna kiselina H2SO4 je neorganska bezbojna kiselina, otrovna i vrlo