Rezervoari sa duplim zidom

U skladu sa sve strožijim i rigoroznijim državnim zahtevima u pogledu čuvanja i