Plastične kade – pravougaoni rezervoari

Pored cilindričnih rezervoara (tankova) koje se rade tehnologijom spiralnog namotavanja, moguća je proizvodnja