Plastični rezervoari za naftu – cisterne za naftu

Rezervoari za naftu i gorivo se rade od PEHD-a, materijala koje je bezbedan